Winx Club Wiki
Advertisement

Les Winx amb el Butterflix.

Butterflix és la transformació que obtenen les Winx a la temporada 7, i després obtindran una altra transformació que es diu Tynix. Està relacionada amb la natura i els éssers vius, ja que cada fada té un animal màgic. Conserva ľestil de ľHarmònix i el Mythix, com en una fusió. Aquesta transformació es connectarà a la naturalesa i els éssers vius, semblant al Sophix (sub-transformació del Believix.

Forma ďobtenir-lo[]

Les Winx obtenen el Butterflix com un present de la natura, lluitant per salvar el medi ambient.

La Roxy, que estava amb les Winx a la missió, no va rebre el Butterflix, encara sent la fada dels animals. Això és perquè ella no té ľEnchàntix, que ha de ser un requisit per al Butterflix.

A les temporades anteriors, les Winx ja van realitzar diversos actes de protecció als animals i al medi ambient, sense ser recompensades amb el Butterflix, especialment a la temporada 5, que va ser molt enfocada en la protecció dels ambients marítims. Pot ser que el Butterflix sigui exclusivament relacionat als animals màgics.

En el llibre dels animals de la directora Mavilla, el primer pas per a ľobtenció del poder suprem dels animals és trobar una font ďenergia salvatge. La Kalshara en troba una a Alfea i la roba, i es torna una metamorfa. Les Winx probablement també van trobar una altra font ďaquesta màgia per a conquerir el Butterflix.

Aparença[]

Les Winx utilitzen formes molts similars entre si. Vestits plens, cabells envoltats en cintes i guarnicions en forma de papallona. Tenen només un parell ďales, amb bastant èmfasi en el seu contorn.

Poders[]

El Butterflix no sembla ser la més forta de les transformacions, doncs va ser creada per a poder encarregar-se’n ďun problema puntual: les forces salvatges de la natura (de la mateixa forma que el Sirènix va ser obtingut per a realitzar màgia sota ľaigua). D’aquesta manera, el seu punt feble resideix en la pròpia força salvatge natural, ja que el Butterflix no es pot utilitzar per a infligir mal a cap animal o planta.

Cada Winx té un poder Butterflix únic.

  • Bloom: es comunica amb els cors dels animals i pot cridar-los en el seu auxili.
  • Stella: utilitza la llum del sol per a anuŀlar màgies fosques.
  • Flora: es comunica i demana auxili a les plantes.
  • Musa: crea ones de so que calmen les criatures vives.
  • Layla: el seu poder utilitza ľaigua de ľambient com una forma ďatac.
  • Tecna: restaura la normalitat de les energies que mouen la dimensió màgica.


Transformacions de Winx Club
Winx (fada normal) • ChàrmixEnchàntixBelievixHarmònixSirènixBloomixMythixButterflixTynixCosmix
Advertisement