FANDOM


Cloud Tower witches

Selina a čarodějky z Mračné Věže

Čarodějky jsou dívky bojující se silami zla využívající negativní a temnou magii. Jejich schopnosti mají podobu negativních nebo nepříjemných věci (například Darcy - Temnota, Lucy - hmyz) a jsou protějšky Víl.

Stejně jako víly, tak i Čarodějky slibují, že se stanou mocnějšími, aby mohly ochraňovat Magickou Dimenzi a bojovat se zlem, i když budou využívat temnou magii.

Základní popis

Čarodějky, stejně jako čarodějové se vzhledem podobají lidem a vílám, ale zdroj jejich moci pochází z negativních emocí a temnoty. Toto se odráží i na jejich gothickém a punkovém oblečení. Stejně jako víly se jejich schopnosti začínají objevovat v pubertě.

Ačkoliv se některé z nich se spojily se zlem a používají jejich moc ke špatným účelům, většina čarodějek není nutně zlá a v seriálu to bylo několikrát zmíněno. Příkladem může být například profesorka Griffin, která původně spolupracovala s Valtorem, ale po té se stala přítelkyní Faragondy a připojila se ke Společenstvu Světla aby mohla bojovat proti Dávným Černokněžkám. Mirta a další čarodějky z Mračné Věže jsou rovněž dobrým příkladem.

Elfové. Víly, Čarodějové i Čarodějky jsou většinou v Magixu a tvoří základ jeho společnosti a také společnosti na jiných planetách.  Většina z nich navštěvuje Mračnou Věž, avšak je možné, že některé z nich navštěvují Beta Akademii.

Počátek a Historie

Prvními čarodějkami ve vesmíru byly Dávné Černokněžky, kterým se také říkalo "Matky všech Čarodějěk" a "První bytosti Zla". Jejich titul Matky všech Čarodějek může značit, že jsou buď geneticky opravdu předkyněmi všech čarodějek což je nepravděpodobné, jelikož jejich jedinými známými potomky jsou Trix a Valtor, kterého nazvaly jejich synem, nebo jen to, že byly první, které ovládly umění Temné Magie (angl. witchcraft).

Titul První bytosti Zla může značit, že Dávné Čarodějky se narodily se začátkem Vesmíru, pravděpodobně ve stejný okamžik jako Arkadie, Jelikož jsou bytosti Temnoty, je velmi pravděpodobné, že byly vytvořeny jiskrou z Dračího plamene, která se smíchala s Temnotou, podobně jako Lord Darkar.

V dávných časech se čarodějky rovněž spojily a vytvořily Mračnou Věž, školu nejen pro čarodějky ale i pro bytosti, které můžou být kontrolovány jejím ředitelem/kou. Dávné Čarodějky pravděpodobně s výstavbou pomáhaly, jelikož po nich můžeme nalézt stopy hluboko pod školou v jejích sklepeních.

Čarodějky byly vnímány jako sobecké a povrchní, ačkoliv to většinou nebyla pravda, ale v moderní době jsou čarodějky s vílami spojené společným bojem se zlem a nejsou tak nepřátelské vůči nim jako v minulosti hlavně díky Winx.

Síly a Schopnosti

Čarodějky mají stejnou magickou sílu jako víly a vždy záleží na zkušenostech a tréninku. Například Trix byly ze začátku mocnější než Winx, protože byly starší a věděly jak svou moc používat, rovněž také proto, že Trix jsou potomky Dávných Černokněžek, takže jejich magie je ještě zesílena oproti ostatním čarodějkám.

Stejně jako víly, jejich síly jsou specifické a odpovídají charakteru či zálibě dané čarodějky, ale jelikož jejich síly pochází z negativních pocitů, tak mají většinou podobu nepříjemných věcí a mohou hodně ublížit (např. Icy - led, Darcy - Temnota). Čarodějky rovněž dokáží spojit své síly Konvergencí, k čemuž používají Vakuum krystaly a mají jinou, neobvyklou cestu jak jí dosáhnout. I přes to je možné vytvořit Konvergenci mezi Vílou a Čarodějkou a spojit tak negativní a pozitivní energie a Světlo s Temnotou. Tato kouzla jsou však velmi náročná a vyžadují plné soustředění všech víl a čarodějek a pokud je kouzlo provedeno špatně, tak mohou padnout do bezvědomí, nebo dokonce zemřít. Tato kouzla jsou také známá pro svou moc a sílu a zatím jediné bytosti, které byly schopny ji provést byly Faragonda a Griffin.

Čarodějky musí stejně jako víly navštěvovat školu aby se vytrénovaly a staly se plnohodnotnými čarodějkami. Většina navštěvuje Mračnou Věž, kde zdokonalují své umění aby mohly chránit svět pomocí temné magie.

Formy Čarodějek?

Není známo, jestli čarodějky mohou dosáhnout nějakých vyšších proměn či forem jelikož nebyla žádná z nich ukázána. Ačkoliv ve druhém filmu jsme mohli vidět, že se Trix mění z jejich civilních forem do magických pomocí blesku Stormy což naznačuje, že mohou mít podobné, ne-li stejné proměny jako víly. V komiksech je rovněž ukázáno, že mají stejné proměny jako víly.

Gloomix a Disenchantix nemohou být nazývány vyššími levely/proměnami, jelikož obě proměny byly darovány jako protějšek vílí proměn vždy hlavním nepřítelem série. Jiná teorie je, že jak Gloomix tak Disenchantix jsou skutenčnými proměnami čarodějek a jejich obdržení od někoho jiného je jen "zkratka" jak je získat. V 5. sérii Trix obdrží Temný Sirenix od Tritannuse, který tuto sílu vzal Daphné, ale stále je nejasné, jestli je Temný Sirenix skutečnou proměnou.V 6. sérii Trix vlastnoručně odemknou první formu, kterou nazývají Temné Čarodějky. Jejich oblečení napovídá, že by tato proměna mohla být protějškem vílího Bloomixu.

Víly a Čarodějky

Mirta a Faragonda jsou víly, které byly v minulosti čarodějkami, ale pak se rozhodly stát se vílami. To napovídá, že dívky si mohou na základně svého charakteru zvolit, zda se stanou čarodějkami nebo vílami. Změnit se může pouze dívka, která se ještě nestala plnohodnotnou vílou či čarodějkou případně před tím, než se jejich moc nestane moc ovlivněnou Světlem či Temnotou

Čarodějky a víly tedy nejsou rozdílá rasa, ale jen bytosti, které se rozhodnou používat buď bílou, nebo černou magii. To také naznačuje, že děti si mohou vybrat, jestli se stanou čarodějkou nebo vílou.

Povaha Čarodějek

Dle Griffin, Čarodějky preferují pracovat samostatně, jelikož mají tendence zradit, když pracují ve skupině. Jsou zde samozřejmě i vyjímky, např, Trix a Dávné Černokněžky, které pracují společně a dokonce se podporují a pomáhají si. Je možné, že obě skupiny jsou skupiny tří sester a proto jsou schopny tak dobr spolupráce a dokonce se o sebe i starají.

I když pracují většinou samostatně, tak někdy chtějí pracovat s někým a dokáží překonat i rivalitu a jejich tendence zradit. Perfektní příklad dává Mirta, která už jako čarodějka mohla Winx, nebo Trix, které se spojí s hlavním nepřítelem série díky jejích cíli zničit Winx. Toto spojení bylo rovněž prokázáno, když víly a čarodějky bojovaly společně proti Armádě Temnoty, kdy následovaly příkladu Faragondy a Griffin.

Víly a čarodějky jsou od přírody opaky, což může způsobit rivalitu a potyčky mezi nimi jak bylo ukázáno v první sérii, kdy čarodějkám vadilo, že nebyly pozvané na párty na Alfee a tak se rozhodli vílám pomstít, protože nikdy nejsou zvány na oslavy a také v 9. epizodě 1. série kdy se několik čarodějek spojilo s Trix a napadly Musu. Většina potyček však nejsou závažné a spíš ukazují na škodolibost a pošťuchování, než na čistou nenávist.

Ke konci první série se tato rivalita snížila, jelikož víly i čarodějky byly nuceny bojovat bok po boku proti Trix a dokonce mohly zůstat na Alfee, když Mračná Věž byla zničena. Později jsou čarodějky přizvány k otevření nové školy Rudá Fontána a dle Mirty. čarodějky neměly víly rády jelikož si myslely, že víly mají na Alfee jednoduchý život. Díky tomu, že Winx byly nuceny zůstat v Mračné Věži, získaly čarodějky nový, lepší pohled na víly a dokonce byly pozvány na oslavu na Alfeu.

Na začátku Kouzelného Dobrodružství, čarodějky se pokusily sabotovat jídlo na oslavě na Alfee aby se změnilo v žáby a Faragonda pronesla, že čarodějky dělají podobné žertíky na oslavách už třetí rok po sobě a Griffin jí na to odpoví, že i přes tyto párty se prostě s vílami nedokáží tak dobře spřátelit. Což značí, že i když jsou s vílami nyní přátelé, tak zde pořád panuje určitá přátelská rivalita a soutěživost mezi nimi.

Dobrým příkladem takového přátelství mohou být Faragonda a Griffin, které i přes určitou rivalitu a odlišnosti zůstaly dobrými přítelkyněmi. Podobné přátelství pojí i Mirtu a Lucy, kdy Lucy respektuje přání své kamarádky stát se vílou a Mirta respektuje Luciino rozhodnutí stát se dobrou čarodejkou jako Griffin a obě zůstaly kamarádkami.


Postavy
Víly: BloomStellaFloraMusaLaylaTecnaRoxyDaphneDiaspro
Specialisté: SkyBrandonRivenTimmyHeliaNabuRoy
Nepřátelé: TrixDarkarValtorKouzelníci Černého kruhuTritannusSelina
Ostatní postavy: PixiesSelkiesKouzelná zvířátkaČarodějky
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.