FANDOM


Power Whirl

Morfix je magická substance a součást moci Layly. Objevují se teorie, že Morfix je pouze tréninková látka, kterou Layla používá do doby, než získá plnou moc nad Vodou.

Základní popis

Morfix je magická látka s vlastností měnit libovolně tvar, skupenství a vlastnosti podle potřeb Layly. Jeho barva se liší od různých tónů růžové až po tmavě fialovou. Tato síla je nejvíce univerzální z Winx a dá se s ní dělat mnoho věcí, proto je také v boji velmi užitečná.

Kouzelné schopnosti

Jak bylo popsáno výše, Morfix je látka, jejíž hlavní kouzelnou vlastností je schopnost měnit tvar, skupenství (pouze kapalné a pevné) a vlastnosti. To Layle umožňuje kromě základních vílích útoků (vrhání koulí, paprsků či vytváření štítů) také vytvářet předměty - nejčastěji zbraně či lepivé kaluže Morfixu na zpomalení nepřátel.

V 5. sérii se rovněž zdá, že Morfix je pod vodou silnější a mnohem účinnější, také umožňuje dýchat pod vodou pokud je v něm víla obalená - tedy nepropouští vzduch. Také se zdá, že s každou další proměnou se zesiluje jeho moc a účinek.

Efekty a vlastnosti

  • Změna skupenství - souvisí se změnou tvaru. Morfix je schopen ze z kapalného skupenství změnit na pevné a obráceně dle přání Layly. Předměty vytvořené v pevném skupenství mohou vydržet velmi dlouho a Layla nemusí být u nich aby se nerozpadly. Kapalný Morfix tvar nedrží, ale není toho třeba, jelikož v této formě je většinou používaný jako proud na nepřátele.
  • Změna tvaru - souvisí se změnou skupenství. Morfix může mít jakýkoliv tvar, který si Layla přeje. Takové předměty mají stejné vlastnosti, jako jejich originály (například dalekohled z Morfixu bude umět přesně to, co skutečný dalekohled - přibližovat).
  • Změna vlastností - unikátní schopnost Morfixu měnit své vlastnosti. Bylo ukázáno, že dokáže například lepit a znemožnit tak pohyb. Každý vytvořený předmět má stejné vlastnosti a umí to samé jako jeho originál.

Zajímavosti

  • Morfix je odvozen ze starořeckého morfo - tvar, forma
  • Gwen ze seriálu Ben 10 má velmi podobnou moc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.