FANDOM


Vílí Proměny nebo Vílí Formy jsou rozdílné formy, které může Víla odemknout a které jí mohou zlehčit použití magie za různých situacích, kde například Winx nebo Charmix nestačí.

V sérii Winx Club, Winx odemkly nespočetné množství proměn a vílích forem od základní Winx až po nejnovější Cosmix.

All Forms

Základní Vílí Proměny

Základní Vílí Proměny - v angličtině také jako Normal Fairy Levels. Tyto proměny jsou základní, které by každá víla měla dosáhnout aby byla schopna svou planetu účinně chránit.

Winx

Winx je základní proměna víly, která jí umožňuje kouzlit a létat. Poprvé se víla promění nejčastěji v pubertě, kdy se začínají objevovat její schopnosti a pokud si věří, roste v ní i její síla.

Charmix

Charmix je nadstavba Winx posilující magii a kouzla víly v místech, kde normálně kouzla nefungují. Bohužel, jeho síla slábne a pokud víla využije veškerou jeho magii, navždy zmizí, a víla je opět pouze Winx. Víla ji získá, pokud dokáže překonat vlastní špatnou vlastnost. Charmix přidá víle k její základní proměně brož a kabelku. Obvykle je k jeho zisku zapotřebí pomoci spřízněné Pixie.

Enchantix

Enchantix je finální podoba víly, ačkoli ne konečná proměna. Jejím získáním se víla stává Vílou ochránkyní a její povinnost je chránit svou planetu a pomáhat ostatním. Jakmile jí víla dosáhne, otevírá se pro ní nekonečné množství dalších proměn a forem, které může získat. Enchantix umožňuje využívat silnější kouzla, stejně jako Vílí Prach, který má víla na křídlech a lahvičce na krku. Vílí prach jí dává možnost miniaturizace, léčení a zlomení temných kouzel. Víla jej získá, pokud dokáže obětovat svůj život pro záchranu někoho z její planety. Jedinou výjimkou je Bloom, která jako strážkyně Dračího ohně může této proměny dosáhnout i bez záchrany, pouze meditací a vírou v sebe, ale tato proměna je neúplná a její síla nestálá. Bloom tedy nemohla používat miniaturizaci do doby, než získala kompletní proměnu (tu získala ve filmu Výprava do Ztraceného Království).

Vyšší Formy

Vyšší Formy - v angličtině také jako Higher Fairy Levels. Podle Faragondy existuje nekonečný počet vílích forem, které může víla získat. Tyto formy jsou většinou získatelné za specifické situace a rovněž pro specifickou situaci určené. Sem patří zatím pouze jedna proměna a to Believix a jeho dvě evoluce Sophix a Lovix, který je evolucí Enchantix proměny a dává mu schopnost posílit víru lidí v magii a z této víry čerpat sílu.

Believix

Believix je jedna z mnoha vyšších forem, dostupných pro Enchantix vílu. Tato proměna čerpá z víry lidí v magii a pouze takto lze získat, proto jej jde získat pouze v místě, kde dosud lidé v magii nevěří, např. Země. Víla je silnější, čím více lidí věří v magii. Believix dává víle sílu oslovit a otevřít srdce lidí aby překonali své slabosti či špatné stránky. Proto má každá víla speciální kouzlo, které v tom lidem různými způsoby pomáhá. Kromě toho získá víla také tři typy křídel, které jí mohou pomoci - Speedix, která zrychlují let víly, Zoomix, která umožňují teleportaci a Tracix, která ukazují minulost. Jak se ukazuje v 5. sérii, síla Believixu pod vodou slábne.

Sophix

Sophix propojuje Believix se silou přírody a umožňuje být s ní v harmonii. Je také darem moudrosti. Sophix také daruje víle speciální kouzlo, které pomáhá léčit a posilovat různými způsoby přírodu. Kouzlo má vila jen jedno, ale může jej využít vice různými způsoby.

Lovix

Lovix věnuje Believixu sílu chránit vílu před silným mrazem a kombinuje moc proměny se silou ledu. Je i darem statečnosti a symbolem lásky.

Vyšší Proměny

Vyšší Proměny, v angličtině také jako Fairy Powers - Vílí Síly. Tyto proměny nejsou klasickými proměnami a mají dát víle novou sílu, nikoliv jen evoluci Enchantix. Tyto proměny mohou být obdrženy od určité bytosti a jejím získáním dostane víla úplně novou moc.

Harmonix

Harmonix je dočasná proměna, pomáhající víle získat Sirenix. Víly ji dostanou od Strážců Sirenixu. Harmonix umožňuje vílám fungovat pod vodou (nedává ale sílu otevřít portál do Nekonečného oceánu) a využívat jejích magii jednodušeji všude, tedy na zemi, pod vodou a ve vzduchu. Tato proměna je pouze dočasná a po získání Sirenix síly zmizí. Dívky musí do tří měsíců získat Sirenix, jinak ztratí magii nadobro.

Sirenix

Sirenix je proměna umožňující vstoupit do Nekonečného oceánu a plné využití vílí magie pod vodou. Víla musí najít tři drahokamy (Kámen sebedůvěry, Kámen empatie a Kámen odvahy) a aktivovat Zdroj Sirenixu v jezeře Roccaluce, jakmile vstoupí s pozváním od Nejvyšší strážkyně Sirenixu jménem Omnia, do Nekonečného oceánu, stává se Sirenix vílou a může libovolně vstupovat do Nekonečného oceánu. Každá víla se musí naučit speciální kouzlo (i když ne vždy útočné, občas je to dovednost), které jí bude pomáhat a zároveň jí může Strážce Sirenixu splnit jedno přání.

Bloomix

Bloomix je proměna navracející vílám schopnost se proměnit a kouzlit. Poté, co Winx (mimo Bloom) ztratily magii, Bloom se s nimi podělila o část Dračího ohně a vrátila jim magii (ale pořád se nedokázaly proměnit). Aby se dokázaly proměnit, musely prokázat odvahu, inteligenci atd. Bloomix jim tedy vrátil moc se proměnit (ale neobnovil předchozí proměny), ačkoli jim nedal žádné speciální kouzlo nebo dovednost.

Mythix

Mythix umožňuje vílám vstoupit do Světa Legendaria a teleportovat věci ven z něj. K jejímu získání je třeba najít kouzelné hůlky, uložené ve škole v dimenzi Tir Nan Og a chráněné Nebulou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.