FANDOM


Articol Complet Acest articol este complet! De aceea îi rugăm pe utilizatori să nu facă modificări!

De-a lungul seriei le-am văzut pe Winx de foarte multe ori în acţiune, lucru care de cele mai multe ori a salvat Dimensiunea Magică. De aceea am adăugat vrăjile folosite de Winx.

Vrăjile şi farmecele folosite Edit

Sezonul 1 Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Prima vrajă a lui Bloom a fost aceea din Gardenia când a intrat în luptă pentru a o ajuta pe Stella. Propriu zis ea nu a spus o vrajă ci doar a exclamat „Înapoi!”.
 • Nici cea de a doua vrajă ea nu făcut decât să invoce propriile puteri de care nu era conştientă.
 • Ce de a treia vrajă a fost atunci când ea s-a schimbat pentru prima dată în zână. Îşi convoacă forma de zână prin exclamaţia „Magix Winx”.

Vrăjile lui Stella:

 • Magic Winx” - atunci când se transformă în transformarea bazică
 • Rising Sun” sau „Răsărit de soare” - vrajă folosită în primul episod
 • Solar Wind” sau „Vânt de soare” - ep. 1
 • Sun shower” sau „Duş de soare” - ep. 6
 • Rain” sau „Ploaie” - ep. 12
 • Sunshine” sau „Strălucirea soarelui” - ep. 12

Vrăjile Florei:

 • Magic Winx”- transformarea bazică
 • Golden Pollen” sau „Polen auriu” - ep. 2
 • Flowers of the wind” sau „Florile vântului” - ep. 21
 • Flower Twister” sau „Vârtej de Flori” - ep. 26

Vrăjile Musei:

 • Magic Winx” - transformarea bazică
 • Sonic Blast” sau „Lovitură sonică” - ep. 2
 • Ultra sonic Waves” sau „Valuri super sonice” - ep. 14
 • Sonic Mega Blast” sau „Super lovitura sonică” - ep. 21
 • Sonic Combo Blast” sau „Lovitura cutiei sonice” - ep. 21

Vrăjile Tecnei:

 • Magic Winx” - transformarea bazică
 • Static Sphere” sau „Sferă statică” - ep. 2
 • Fire wall” sau „Perete de foc” - ep. 2
 • Shield” sau „Scut” - ep. 5
 • Tecna power” sau „Puterea Tecnei” - ep. 6
 • Lock luminous” - ep. 11
 • Oxygen Bubbles” sau „Bule de oxigen” - ep. 11
 • Compu Blast” - ep. 19

Sezonul 2 Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Incandescent Sphere” sau „Sferă incandescentă” - ep. 10
 • Expidio Catenam” - ep. 10
 • Perocorum dezidorum incolumes” - ep. 11
 • Flame of Life” sau „Flama vieţii” - ep. 12
 • Sphere of Fire” sau „Sferă de Foc” - ep. 14
 • Flame shield” sau „Scut de flăcări” - ep. 14
 • Full powered- fire” sau „Foc la putere maximă” - ep. 14
 • Black balls” sau „Mingi negre” - ep. 17
 • Heat waves” sau „Valuri de căldura” - ep. 18
 • Triple Blast” sau „Lovitura Triplă” - ep. 19

Vrăjile Stellei:

 • Sun up attack” sau „Atacul soarelui” - ep. 10
 • Full powered sun down” sau „Puterea maximă a asfinţitului” - ep. 10
 • Iluminate” sau „Iluminează” - ep. 11
 • Sun vision” sau „Viziunea soarelui” - ep. 12
 • Sun Beam” sau „Fascicul de soare” - ep. 18
 • Solar Flare” sau „Erupţie solară” - ep. 19
 • Sun wave Supernova” sau .,Valuri de soare supernova” - ep. 19
 • Mirror Flare” sau „Oglinda de lumină” - ep. 21
 • Inimitchi” - ep. 22
 • Ray of sunlight” sau „Rază de lumină” - ep. 22
 • Super Sun power” sau „Super puterea Soarelui” - ep. 24
 • Sun Flame” sau „Flacăra de soare” - ep. 25
 • Solar Burst” sau „Izbucnire solară” - ep. 26
 • Reflecting mirror” sau „Oglinda reflectoare” - ep. 26

Vrăjile Florei:

 • Water lilly whirpool” sau „ Nufăr de apă” - ep. 7
 • Arms of the Earth” sau „Braţele de pământ” - ep. 8
 • Floral whirpool” sau „Plasă de flori” - ep. 10
 • Exatioro Catenas” - ep. 11
 • Earth cage” sau „Cuşcă de pământ” - ep. 11
 • Bearing Branches” sau „Barieră de ramuri” - ep. 12
 • Root of all good” sau „Rădăcinile a tot ce este bun” - ep. 14
 • Vine tine” sau „Strângere de vie” - ep. 14
 • Growing Things” sau „Lucruri crescătoare” - ep. 19
 • Power of Season” sau „Puterea anotimpului” - ep. 26
 • Floracoustic Barrier” sau „Barieră de flori” - ep. 26

Vrăjile Musei:

 • Sonic Bomb” sau „Bombă sonică” - ep. 10, 11, 17
 • Bounce” sau „Săritura” - ep. 11
 • Soundstream Power of words” sau „Puterea curentului de cuvinte” - ep. 12
 • Sound waves” sau „Valuri de sunete” - ep. 13, 22, 25
 • Power Chord” sau „Puterea corzii” - ep. 14
 • Max Volume” sau „Volum maxim” - ep. 21
 • Inversio Animali” - ep. 22
 • Sound Barrier” sau „Barieră de sunet” - ep. 26

Vrăjile Tecnei:

 • Plasma Sphere” sau „Sferă de plasmă” - ep. 9
 • Digital glitch” sau „Eroare digitală” - ep. 10
 • Central processor” sau „Proces central” - ep. 10

Vrăjile Laylei:

 • Magic Transform” - transformarea bazică - ep. 1
 • Power Ball” sau „Puterea mingilor” - ep. 19
 • Plasma Warp” sau „Deviere de plasmă” - ep. 26
 • Iridescent Flame” sau „Flacără irizată” - ep. 26

Sezonul 3 Edit

Vrăji Winx Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Safety net” sau „Plasă de siguranţă” - ep. 1
 • Fire wall” sau „Perete de foc” - ep. 3
 • Sphere of fire” - ep. 4
 • Relocation Spell” sau „Vraja de relocalizare” - ep. 4
 • Reverse Dragon fire” sau „Captotaor de flăcări” - ep. 10
 • Flame Shield” sau „Scut de flăcări” - ep. 11
 • Fire Sphere” sau „Sferă de foc” - ep. 13
 • Fire glance” - ep. 14
 • Dragon fire” sau „Focul Dragonului” - ep. 18

Vrăjile Stellei:

 • Speed of Sunlight” sau „Viteza luminii solare” - ep. 1
 • Freeze” sau „Îngheaţă” - ep. 8
 • Sun Bolt” sau „Fulger de soare” - ep. 8

Vrăjile Florei:

 • Wrapping Ivy” sau „Viţă înfăşurătoare” - ep. 2
 • Relocation Spell” sau „Vraja de relocalizare” - ep. 4
 • Glitter Dust” sau „Praf Sclipitor” - ep. 10
 • Glitterize” sau „Sclipire” - ep. 10
 • Nature Symphony” sau „Simfonia naturii” - ep. 11
 • Venus Gobbler” sau „Cale lui Venus” - ep. 12

Vrăjile Musei:

 • Disco Ball” sau „Glob disco” - ep. 2
 • Sound waves” sau „Valuri de sunete” - ep. 4, 10
 • Reverse Course” sau „Blestem redirecţionat” - ep. 4
 • Ultra Sound Power” sau „Ultra Super Puterea Sunetelor” - ep. 4
 • Convergence: Digital Barrier” sau „Convergenţă: Barieră digitală” - ep. 7 (cu Tecna)

Vrăjile Tecnei:

 • Electric Cage” sau „Cuşcă electrică” - ep. 2
 • Magic Cage” sau „Cuşcă Magică” - ep. 4
 • Relocation Spell” sau „Vraja de relocalizare” - ep. 4
 • Convergence: Digital Barrier” sau „Conver.:Barieră digitală” - ep. 7 (cu Musa)
 • Wire Beam” - ep. 11
 • Power Shield” sau „Puterea scutului” - ep. 11
 • Energy Barrier” sau „Braieră energică” - ep. 11
 • Virtual Shield” sau „Scut virtual” - ep. 13
 • Electric Beam” - ep. 13

Vrăjile Laylei: Niciun.

Vrăji Enchantix Edit

Vrăjile lui Bloom:

Vrăjile Stellei:

 • Magic Rainbow” sau „curcubeu Magic” - ep. 9, 13
 • Convergence Song Bird Sleep” sau „Convergenţă Cântecul păsării adormite” - ep. 11 (cu Musa)
 • Light waves” sau „Valurii de luminii” - ep. 11
 • Convergence Rainbow Convention” sau „Convergenţă Convenţia Curcubeului” - ep. 11 (Layla şi Stella)
 • Ocean of Light” sau „Ocean de lumină” - ep. 14
 • Solar Charge” sau „Încărcătură Solară” - ep. 14
 • Transportus Back Homus” - ep. 14
 • Sunbeam Shower” sau „Duş ” - ep. 16
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inel de praf de zâne” - ep. 16
 • Convergenge Solar Wind Chimens ” sau „Convergenţă soalară de vânt” - ep. 16 (cu Musa)
 • Convergenţă Lost World” sau „Convergenţă Lume pierdută” - ep. 18 (toate fetele Winx)
 • Shield” sau „Scut”- ep. 19
 • Solar Blast” sau „Lovitură solară” - ep. 19
 • Sun Energy Burst” sau „Energia solară” - ep. 21
 • Sun hold Discharge ” sau „Descărcare solară” - ep. 23
 • Sun Navigation” sau „ Navigare solară” - ep. 25
 • Convergence: Shield” sau „Convergenţă: Scut” - ep. 25
 • Enchanted Moon Shield” sau „Fermecatul Scut al lunii” - ep. 26
 • Convergence: Morning star” sau „Convergenţă: Stelele dimeneţii” - ep. 26 (cu Musa şi Tecna)
 • Sun of light” sau „Lumina soarelui” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Cloud Breaker” sau „Spărgător de Nori” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Power of the Sun” sau „Puterea Soarelui” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Florei:

 • Glowing Ivy” sau „Vie strălucitoare” - ep. 13
 • Luxuarint Ivy” sau „Vie luxuariantă” - ep. 14, 23
 • Green luxuriantă Ivy” sau „Vie verde luxuariantă” - ep. 17, 24, 26
 • Convergence: Ring Fairy Dust” sau „Convergenţă: Inel de praf de zâne” - 17
 • Winters End” sau „Sfârşitul iernilor” - ep. 18
 • Convergence: Lost World” sau „Convergenţă:Lume pierdută” - ep. 18 (cu toate fetele Winx)
 • Return to nature” sau „Reîntoarcerea la natură” - ep. 21
 • Convergence:Enchantix Power” sau „Convergenţă: Puterea Enchantix” - ep. 24 (cu Musa şi Tecna)
 • Con:Nature and Water:Being of the forest back to life” sau „Con: Natură şi apă: Fiinţe ale naturii reveniţi la viaţă - ep. 26 (cu Layla)
 • Magic Winding Ivy” sau „Adiere magică a viei” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Energy of Mother Nature” sau „Energia Mamei Naturii” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Musei:

 • Convergence: Rubber Chord Bounce” - ep. 11 (cu Layla)
 • Convergence: Song Bird Sleep” sau „Convergenţă: Cântecul păsării adormite” - ep. 11 (cu Stella)
 • Sound waves” sau „Valuri de sunete” - ep. 11
 • Enchantix Conv.: Rainbow Connection” - ep. 11 (cu Stella şi Layla)
 • Magic Bass Boom” sau „Magic Bass”- ep. 14, 26
 • Sound waves attack” sau „Atacul valurilor de sunete” - ep. 16, 17
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inelul de praf de zâne” - ep. 18
 • Convergence: Solar wind Chimens” - ep. 18
 • Convergence: Lost world” sau „Convergenţă: Lume pierdută” - ep. 18
 • Sound cage” sau „Cuşcă de sunete” - ep. 21
 • Enchantix Amplifer” sau „Ampilificator Enchantix” - ep. 23
 • Convergence: Enchantix Power” sau „Convergenţă: Putere Enchantix” - ep. 24 (cu Flora şi Tecna)
 • Convergence:Morning Stars” sau „Conv.:Stelele dimineţii” - ep. 26 (cu Tecna şi Stella)
 • Sonic Sheild” sau „Scut sonic” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Power of Harmony” sau „Puterea Armoniei” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Power of Sounds” sau „Puterea Sunetelor” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Magic Bass Boom” sau „Magic Bass” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Tecnei:

 • Electric Storm” sau „Furtună electrică” - ep. 17, 26
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inel de praf de zâne” - ep. 17
 • Convergence: Lost World” sau „Convergenţă: Lume pierdută” - ep. 18 (cu toate fetele Winx)
 • Convergence: Enchantix Power” sau „Convergenţă: Puterea Enchantix” - ep. 24(cu Flora şi Tecna)
 • Multiplier” sau „Multiplicator” - ep. 25
 • Laser Cage” sau „Cuşcă de laser” - ep. 26
 • Convergence: Morning Stars” sau „Convergenţă: Stelele dimineţii” - ep. 26(cu Stella şi Musa)
 • Magnetic Sorm” sau „Furtună magnetică” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Technological Union” sau „Uniune tecnologică" - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Laylei:

 • Super Power Morphix” sau „Super putere Morphix” - ep. 8
 • Plasma Morphix Bolt” sau „Fulger de plasmă morphix” - ep. 11
 • Convergence: Rubber Chord Bounce” - ep. 11 (cu Musa)
 • Enchantix Conv.: Rainbow Connection” sau „Conv. Enchantix: Conexiunea Curcubeului” - ep. 11 (cu Stella şi Musa)
 • Encanted plasma” sau „Plasmă fermecată” - ep. 14
 • Enchanted Morphix” sau „Moprphix fermecat” - ep. 16
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inelul de praf de zâne” - ep. 17
 • Convergence: Lost World” sau „Convergenţă: Lume pierdută” - ep. 18 (cu toate fetele Winx)
 • Morphix Surfbord” sau „Placă de Morphix” - ep. 21
 • Moprphix Sheild” sau „Scut morphix” -ep. 24
 • Bounce Back” sau „Săritura înapoi” - ep. 25
 • Convergence: Nature and Water Bring back to life the forest” sau „Conv. Natură şi apă aduceţi înapoi la viaţă pădurea” - ep. 26 (cu Flora)
 • Morphix Attack Plasma Bolt” sau „Atacul fulgerului de plasmă” - ep. 26
 • Pure Enchanted Morphix” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Sezonul 4 Edit

Vrăjile lui Bloom:

Vrăji Believix:

 • Fire Arrow” sau „Săgeată de foc” - ep. 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22
 • Dragon Wing” sau „Aripa Dragonului” - ep. 11, 15, 17, 18
 • Dragon heart” sau „Inima Dragonului” - ep. 7, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 25
 • Flaming Armor” sau „Armura de flăcări” - ep. 8, 9
 • Strenght of Life” sau „Puterea vieţii” - ep. 8, 9, 11, 13, 15
 • Supernova” - ep. 10
 • Shield of fire” sau „Scur de foc” - ep. 24
 • Dragon Fire” sau „Focul Dragonului” - Winx Club II: Aventura magică

Vrăji Sophix:

 • Eternal Flame” sau „Flacără eternă” - ep. 19,20

Vrăji Lovix:

 • Ice Shield” sau „Scut de Gheaţă” - ep. 23
 • Blooming Ice” sau „Gheaţă înfloreşte” - ep. 23
 • Dragon Fire ” sau „Focul Dragonului” - ep. 23
 • White Flame” sau „Flacăra albă” - e 23

Vrăjile Stellei:

Vrăji Believix:

 • Dazzling Barrier” sau „Barieră strălucitoare” - ep. 7
 • Solar Storm” sau „Furtună solară” - ep. 7
 • Sun Dance” sau „Dansul soarelui” - ep. 7,8
 • Double Eclipse” sau ,,Dublă eclipsă” -ep. 9
 • Solar Shield” sau „Scut solar” - ep. 9

Vrăji Sophix:

 • Guidind Light” sau „Lumină călăuzitoare” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Winter s Thaw” sau „Dezgheţ de iarnă” - ep. 22

Vrăjile Florei:

Vrăji Believix:

 • Summer Thunder” sau „Fulger de vară” - ep. 7
 • Autumn Wind” sau „Vânt de toamnă” - ep. 7
 • Vine Growth” sau „Viţe de vii crescătoare” - ep. 8
 • Wrath of the world” sau „Mânia lumii” - ep. 8
 • Stormy Vines” sau „Furtună de viţă de vie” - ep. 9
 • Green Break” sau „Lovitura Verde” - ep. 9

Vrăji Sophix:

 • Second Nature” sau „A doua natură” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Frosty Vine” sau „Viţă îngheţată” - ep. 22

Vrăjile Musei:

Vrăji Believix:

 • Stereo Crush” sau „Zdrobire Stereo” - ep. 7
 • Harmonic Attack” sau „Atac Harmonic” - ep. 7
 • Magical Echo” sau „Ecou Magic” - ep. 9
 • Sonic Scream” sau „Ţipăt sonic” - ep. 9

Vrăji Sophix:

 • Pure Harmony” sau „Pură armonie” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Snowy Melody” sau „Melodie ninsă” - ep. 22

Vrăjile Tecnei:

Vrăji Believix:

 • Techno Shook” sau „Tehno Şoc
 • Techno Hit” sau „Lovitură tehno
 • Laser Cage” sau „Cuşcă Laser
 • Mega Watt
 • Super Prisma
 • Lived Screen" sau „Ecran în direct"

Vrăji Sophix:

 • Higher order” sau „Ordine superioară” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Chilled Breath” sau „Respiraţie rece” - ep. 22

Vrăjile Laylei:

Vrăji Believix:

 • Plasma Wall” sau „Perete de plasmă” - ep. 7, 9, 10; Winx Club II: Aventura magică
 • Morphix Wave” sau „Val Morfix” - ep. 7, 8, 9, 10, 17, 25, 26
 • Spirit of courouge” sau „Spiritul Curajului” - ep. 10, 11, 12, 15
 • Morphix Tidal Wave” sau „Flux de valuri Morfix” - ep. 12
 • Andros Hurricane” sau „Uraganul Andros” - ep. 13, 25; Winx Club II: Aventura magică
 • Morphix Barrier” sau „Barieră Morfix” - ep. 17
 • Barrier” sau „Barieră” - ep. 17, 21
 • Plasma Barrier” sau „Barieră de plasmă” - ep. 18
 • Morphix Blob” sau „Bule de Morfix” - Winx Club II: Aventura magică

Vrăji Sophix:

 • Vital Beat” sau „Ritm vital” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Strong wave” sau „Val puternic” - ep. 22

Sezonul 5 Edit

Vrăji HarmonixEdit

Vrăjile lui Bloom:

 • Fire Blade” sau „Lamă de foc” - ep. 7, 11, 12, 13
 • Dragon Embrace” sau „Îmbrăţişarea Dragonului” - ep. 7, 13
 • Great Dragon Summoning” , este o vrajă nespusă ci doar gândită. Tradusă ea se numeşte „Invocarea Marelui Dragon” - ep. 10
 • Convergenţă” - ep. 9, făcută împreună cu Layla şi Tecna pentru recuperarea nestematei empatiei
 • Convergenţă” - ep. 10, împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Stellei:

 • Dazziling Spiral” sau „Spirală orbitoare” - ep. 10, 11, 12
 • Sun Boomerang” sau „Bumerangul soarelui” - ep. 8, 10, 12
 • Shining Mirror” sau „Oglindă strălucitoare” - ep. 8, 10, 11
 • Convergenţă” - ep. 10, împreună cu Winx împotriva peretelui de gheaţă
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Florei:

 • Fall Vortex” sau „Vortex de toamnă” - ep. 10, 11
 • Green Growth” sau „Creştere ecologică” - ep. 10, 12, 13
 • Dancing Whirl” sau „Spirală dansatoare” - ep. 13
 • Convergenţă” - ep. 11, făcută împreună cu Musa atunci când Trix i-au atacat pe Bloom şi Sky
 • Convergenţă” - ep. 10, făcută de Winx împotriva peretelui de gheaţă
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Musei:

 • Reverberating Notes” sau „Note reverberante” - ep. 7,10,13
 • Diapasan” sau „Diapazon” -ep. 7,11,13
 • O abilitate de a Musei de a scana sonor cu unde
 • Convergenţă” - ep. 10, vrajă făcută împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy
 • Convergenţă” - ep. 11, făcută împreună cu Flora împotriva lui Trix care îi atacaseră pe Bloom şi Sky
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, făcută pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Tecnei:

 • Storm of numbers” sau „Furtună de numere” - ep. 7,9,10,11
 • X-ray Vision” sau „Viziune cu raze X” - ep. 7
 • Wove Electronic-Wall” sau „Plasă energică” -ep. 7,10,13
 • Convergence” sau „convergenţă” - vrajă nespusă, făcută împreună cu Layla şi Bloom pentru recuperarea nestematei empatiei - ep. 9
 • Convergenţă" - ep. 11, făcută împreună cu Layla atunci când Bloom şi Sky au fost atacaţi de Trix
 • Convergenţă” - ep. 10, vrajă făcută de de Winx împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy
 • Harmonix Convergence” sau „Convergenţă Harmonix” - ep. 13, vrajă făcută pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăji Laylei:

 • Thirteenth Seal” sau „Al 13-lea sigiliu” - ep. 9,10,12
 • Mystic Wrap” sau „Învăluire Mistică” - ep. 9,11,13
 • Power Swirl” sau „Puterea Spiralei” - ep. 10,13
 • Morphix Shield” sau „Scut Morphix” - ep. 12
 • Convergence” sau „Convergenţă” , tot o vrajă nespusă făcută de Layla, Bloom şi Tecna pentru recuperarea nestematei empatiei - ep. 9
 • Convergence” sau „Convergenţă” făcută de toate fetele împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy-ep.10
 • Convergenţă” - altă vrajă nespusă făcută de Layla şi Tecna atunci când Bloom şi Sky au fost atacaţi de Trix -ep. 11
 • Harmonix Convergence” sau „Convergenţă Harmonix” - ep. 13, pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăji SirenixEdit

Vrăji lui Bloom:

 • Spreading Fire” sau „Foc răspânditor” - ep. 14, 15, 17, 19
 • Lava Jab” sau „Lovitură de Lavă” - ep. 15, 16, 19, 21, 24, 26
 • Dancing Flames” sau „Dansul flăcărilor” - ep. 16, 24, 25, 26
 • Dragon Punch” sau „Pumnul Dragonului” - ep. 19, 23, 26
 • Dragon Fire” sau „Focul dragonului” - ep. 22
 • Dragon Kick” sau „Lovitura dragpnului” - ep. 13, 26
 • Igneous Protection” sau „Protecţie ignifugă” - ep. 25
 • Fire of Sirenix” sau „Focul Sirenix” - ep. 26

Vrăjile Stellei:

 • Blinding Ray” sau „Razăorbitoare” - ep. 14, 15, 19
 • Light of Sirenix” sau „Lumină Sirenix” - ep. 16, 26
 • Light Diamond” sau „Diamant de lumină” - ep. 16, 17, 19, 21, 22, 26
 • Golden Disk” sau „Disc de aur” - ep. 16, 24, 25
 • Shining Punch” sau „Pumn strălucitor” - ep. 24
 • Kick” sau „Lovitura” - ep. 21 (lovitura nespecificată)

Vrăjile Florei:

 • Petal Hurricane” sau „Uragan de petale” - ep. 15, 18
 • Nature Kick” sau „Lovitura Naturii” - ep. 16
 • Gaia's Defense” sau „Defensiva Gaia” - ep. 16, , 22, 25, 26
 • Lotus Flower” sau „Floare de Lotus” - ep. 18, 19, 24
 • Feast of Nature” sau „Festinul Naturii” - ep. 21
 • Flower of Sirenix” sau „Floarea Sirenix” - ep. 24
 • Nature Punch” sau „Pumnul Naturii” - ep. 25
 • Spring Banner” sau „Flamura Primăverii” - ep. 26

Vrăjile Musei:

 • Defeaning Chord” sau Cordă Defensivă” - ep. 15, 18, 26
 • Sonic Mirror” sau „Oglindă Sonică” - ep. 16, 25
 • Perccusive Hit” sau „lovitură de percurţie” - ep. 18, 19, 22
 • Voice of Sirenix” sau „Vocea Sirenix” - ep. 20
 • Music Kick” sau „Lovitura Muzicii” - ep. 21
 • Wall of Sound” sau „Perete de sunet” - ep. 26

Vrăjile Tecnei:

 • Digital Strike” sau „Lovitura Digitală” - ep. 15, 19
 • Digital net” sau „Plasă digitală” - ep. 16
 • Logic Net” sau „Plasă Logică” - ep. 22, 26
 • Neon Splice” sau „Îmbinarea Neonului” - ep. 18, 25
 • Genesis Blow” sau „Lovitura genezei” - ep. 18, 24
 • Aura of Sirenix” sau „Aura Sirenix” - ep. 21
 • Techno Punch” sau „Pumnul Tehno” - ep. 22, 25
 • Techno Kick” sau „Lovtura Tehno” - ep. 24, 25

Vrăjile Laylei:

 • Naiada's Attack” sau „Atacul Naiadei” - ep. 14, 15, 19
 • Morphix Power” sau „Puterea Morphix” - ep. 16
 • Morphix Barricade” sau „Baricada Morpfix” - ep. 16, 24, 25
 • Neptune's Sting” sau „Înţepătura lui Neptun”- ep. 17, 19, 21, 22
 • Morphix Kick” sau „Lovitura Morfix” - ep. 19
 • Morphix Punch” sau „Pumnul Morfix” - ep. 25
 • Tide of Sirenix” sau „Valul Sirenix” - ep. 25

Vrăji de convergenţă:

 • Sirenix Convergence” sau „Convergenţă Sirenix” - ep. 14 (împotriva tornadei lui Stormy), ep. 17 (Salvarea Selkiilor), ep. 20 (restaurarea Pilonului de Stabilitate), ep. 21 (restaurarea Pilonului de Control), ep. 24 (restaurarea insulei)

Sezonul 6 Edit

Vrăjile Bloomix Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Storm of Flames” sau „Furtună de flăcări
 • Flame Storm Vortex Burst” sau „Vortexul Furtunii de flăcări Arzător
 • Vulcanic Attack” sau „Atac vulcanic
 • Unstoppable Fire” sau „Foc de neconstrolat
 • Red Dragon Orb” sau „Sfera Dragonului Roşu
 • Friendship Flame” sau „Flacăra prieteniei

Vrăjile Stellei:

 • Ray of Pure Light” sau „Rază pură de Lumină
 • Light Spectrum” sau „Spectru de lumină
 • Totally Eclipse” sau „Eclipsă Totală
 • Sun glare” sau „Strălucirea Soarelui

Vrăjile Florei:

 • Thunders of Cholorophyll” sau „Fulgere de clorofilă
 • Blow of chlorophyll” sau „Lovitură de clorofilă
 • Rain of Chlorophyll” sau „Ploaie de clorofilă
 • Hit of Cholorophyll” sau „Lovitura de Clorofilă
 • Spring Shower” sau „Duş de primăvară
 • Lilac Vortex” sau „Vortex Liliachiu
 • Magical Vine Shoot” sau „ Înflorirea Vii Magice
 • Magical Shoots” sau „Germinarea magică
 • Magical Climber” sau „Plante agăţătoare magice

Vrăjile Musei:

 • Crystal voice” sau „Voce de cristal
 • Infinite Echo” sau „Ecou infinit

Vrăjile Tecnei:

 • Harmony Blast” sau „Lovitura armonică
 • Bio-Rythmic Blow” sau „Lovitură Bio-Ritmică
 • Digital Room” sau „Cameră digitală
 • Organic Cube” sau „Cub organic

Vrăjile Laylei:

 • Morphix Cloud” sau „Nor Morfix
 • Protection of Waves” sau „Protecţia Valurilor
 • Water Bolt” sau „Fulger de apă
 • Morphix Net” sau „Plasă Morfix
 • Morphix Mega-Net” sau „Mega plasă Morfix
 • Morphix Cage” sau „Cuşcă Morfix
 • Morphix Trap” sau „Capcană Morfix

Sezonul 7 Edit

Vrăji Butterflix (Fluturix):

Bloom:Freedome Enchanment” sau „Farmecul libertăţii

Stella:Flow of Light” sau „Flux de lumină

Flora:Natural Whisper” sau „Şoaptă naturală

Musa:Melody of the fairies” sau „Melodia naturii

Tecna:Virtual Flow” sau „Flux Virtual

Layla:Dance of the Tides” sau „Dansul valurilor

Vrăji Tynix:

Vrăjile lui Bloom:

 • Săgeata Dragonului” - ep. 15

Vrăjile Stellei:

 • Lumina Solariei” -ep. 15

Vrăjile Florei:

 • Scutul Primăverii” -ep. 15
 • Suflarea Limpheii” -ep. 15

Vrăjile Musei:

 • Aura Muzicală” -ep. 15

Vrăjile Tecnei:

 • Fulgerul lui Zenith” -ep. 15

Vrăjile Laylei:

 • Ura lui Andros” -ep. 15

Sezonul 8 Edit

În curând…