FANDOM


Domino

Domino (Sparks trong một số trường hợp) là hành tinh quê hương nguồn gốc của Bloom và Daphne.

Xã hội Sửa đổi

Domino, như hầu hết các hành tinh trong Magic Dimension, là hành tinh với chế độ quân chủ. Vị vua Oritel, vợ của ông, hoàng hậu Marion và hai con gái của ông - công chúa Bloom và công chúa Daphne là dòng máu của hoàng gia hiện tại. Không một ai khác đã được nhìn thấy và được đề cập đến xuyên suốt câu chuyện.

Lịch sử Sửa đổi

Domino, như bắt đầu bởi huyền thoại của series, được chọn bởi Rồng Thiêng để trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của nó, và nhờ điều đó, vương quốc tận hưởng một thời gian dài phồn thịnh, hạnh phúc và hòa bình. Ba mẹ ruột của Bloom - vua Oritel và hoàng hậu Marion là những người lãnh đạo vương quốc. Nó được xem là.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.