FANDOM

Leon Jung

 • I live in Vietnam
 • I was born on August 8
 • My occupation is Little Monster
 • I am G.U.Y.


Welcome to Winx Club Wiki!

Welcome to Winx Club Wiki, Leon Jung!
Thanks for your edit on Winx Club - Episode 607 page. Winx Club Wiki is all about the internationally popular Winx Club franchise!

Here are some links to help get you started. Please read them:

 • Beginner's Guide: Here's a beginner's guide to editing and all there is to know about the wiki.
  • New User's Guide: A quick-start guide for new users.
  • Staff: If you have any questions or concerns, don't hesitate to ask one of our helpful admins. Each one is an experienced editor so they are sure to be able to point you in the right direction!
  • Templates: Visit this page for a list of templates used across the wiki!
  • Tecna's Files: Visit this page for a list of project templates.
  • Projects: Our projects page will introduce our current projects; they are are a great way to get involved in the community.
  • Standards: Our editing policy will help you understand what is expected of you as an editor.
 • Believe you can help? Believe that you can help our wiki by becoming an administrator or rollback? Read the requirements for adminship here and those for rollbackship here, and feel free to apply once you have met the requirements.
 • Want to find out more about our wiki? Visit this page to find out more about the establishment of our wiki as well as our goals and visions.
 • Want to help the community? Visit the Fairy Rescue Section to see all the pages that need improvements.

Feel free to contact me if you'd like any further help. We hope you stay with us and enjoy your experience! RoseXinh (talk) 13:37, February 22, 2014 (UTC)

*This is an automated message, please do not reply to it.*

Template:Rose

Ừm, k có gì. A cold wind of Autumn 08:20, February 23, 2014 (UTC)

Không bạn. Hầu hết các wiki tiếng Việt bây giờ đều dùng bài của các wiki tiếng Anh đăng lên rồi dịch lại, rất là nhàm. Và đơn giản là mình k có thích copy ai hết. Tự mình copy công sức, thành quả mình bỏ ra chẳng khác nào tự mình vả vào mồm mình cả. A cold wind of Autumn 09:23, February 25, 2014 (UTC)

Hợp đồng ký giữa Nick và Rainbow có ghi rõ là hợp tác sản xuất 2 phần 5 & 6, cùng với việc lồng tiếng lại phần 3, 4 và làm lại phần 1, 2. Bây giờ đang thực hiện phần 6, và Rainbow không muốn kéo dài hợp đồng với Nick là chuyện bình thường vì Nick làm ăn quá tệ. Chưa ai biết được liệu Rainbow sẽ quay trở về với bản lồng tiếng gốc là Rai English/Cinélume hay tìm cho mình một cộng sự mới để hợp tác sản xuất. Nhưng bạn cứ yên tâm là chắc chắn fans có trong tay phần 7 và phim dài thứ 3, cũng là phim dài cuối cùng. Mình ghét hai cái giọng đó vì hoàn toàn không ăn khớp gì với nhân vật cả. So giữa giọng của Musa và Bloom giữa Nick và Cinélume dễ dàng thấy rõ Cinélume phù hợp hơn trong việc chọn giọng cho nhân vật. Nick chỉ làm mấy thứ như kiểu chọn ai nhìn hao hao giống nhân vật.

P/S: Bạn vui lòng không tạo bất cứ spell nào cho Daphne nữa. Tiếp tục làm việc đó sẽ bị đánh đồng với hành vi phá luật. Cảm ơn.A cold wind of Autumn 12:05, March 2, 2014 (UTC)

Phiền bạn lên trang chính của Wiki xem guide của mình. A cold wind of Autumn 09:37, March 3, 2014 (UTC)

Mình hoàn toàn chắc chắn là mình làm 1 cái guide về cách tạo talkbox và signature và cả cách dùng userbox ở ngay trang chủ của Wiki. Bạn vui lòng tìm hộ. Trang về Sphinx Flame khoá lúc bạn đó tạo, đã mở khoá cho bạn. Và lần sau bạn up ảnh thì up 1 tấm thôi, những cái k dùng thì thêm {{delete}} vào hộ mình! Cảm ơn. A cold wind of Autumn 12:40, March 8, 2014 (UTC)

Winx Club Wisdom

We've bonded, Desiryee!
Warning Welcome to Winx Club Wiki! Although everyone is welcome to contribute to the pages here, at least one of your recent edits has been reverted. Check out our Beginner's Guide and standards for information on how to edit properly. If you have any further questions, contact a staff member. Please note that further infractions may result in a block by an Administrator. Thank you for your time.
A cold wind of Autumn 15:28, April 15, 2014 (UTC)

Winx Club Wisdom

We've bonded, Desiryee!
Warning Welcome to Winx Club Wiki! Although everyone is welcome to contribute to the pages here, at least one of your recent edits has been reverted. Check out our Beginner's Guide and standards for information on how to edit properly. If you have any further questions, contact a staff member. Please note that further infractions may result in a block by an Administrator. Thank you for your time.
If you don't know anything about spells, don't touch them because I don't have time to babysit anyone's edits in this wiki. Thanks! A cold wind of Autumn 09:02, April 29, 2014 (UTC)

Do you mind stopping centering the legends of the legendary creatures? A cold wind of Autumn 10:28, May 1, 2014 (UTC)

Okay... Xin lỗi vì coach sai địa chỉ. Sửa lại chữ ký giúp luôn nhé bạn. A cold wind of Autumn 13:05, May 1, 2014 (UTC)

Chiếu trên app của Nick nhé bạn. Hoặc trên web của Nick. Mà cả 2 thì ai ở ngoài nước Mỹ miễn coi luôn... Chậc, yêu nước thì làm thế cho nhanh... EeveeVaporeonJolteonFlareonEspeonUmbreonLeafeonGlaceonSylveon 04:55, May 18, 2014 (UTC)

Mấy con xuất hiện ở phần 6 trừ Beast of the Depths ra không có con nào là "Magical Creatures" hết nhen bạn. EeveeVaporeonJolteonFlareonEspeonUmbreonLeafeonGlaceonSylveon 13:15, June 3, 2014 (UTC)

Nhiều người quan tâm tới mấy cái badge đó quá nhỉ? À quên, chữ ký của bạn nên dẫn tới talk page của bạn ở đây, chứ k phải ở Doom wiki. EeveeVaporeonJolteonFlareonEspeonUmbreonLeafeonGlaceonSylveon 04:36, June 4, 2014 (UTC)

Thật ra là đã nhắc bạn 1 lần r. Lần này đúng ra là lần thứ 2. EeveeVaporeonJolteonFlareonEspeonUmbreonLeafeonGlaceonSylveon 09:51, June 4, 2014 (UTC)

Ờ... EeveeVaporeonJolteonFlareonEspeonUmbreonLeafeonGlaceonSylveon 08:51, June 5, 2014 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.